หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 
 
 
ประชากรในเขตเทศบาลได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอ
 
 
 

การให้บริการโทรศัพท์ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เสียงตามสาย

สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เผยแพร่ข่าวเทศบาล จำนวน 3 ฉบับ คือ หนังสือพิมพ์สุโขทัยโพสท์ หนังสือพิมพ์หลักเมือง
หนังสือพิมพ์บ้านช้างโพสต์

สถานีวิทยุชุมชน ที่ตั้งในเขตเทศบาล
จำนวน 3 สถานี คือ FM 101.00 MHz, FM 90.25 MHz, FM 108.00 MHz
 
การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก เป็นของสำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลดำริ 3 ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาล ทั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร และระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะที่มีกำลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
 
 
         

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

มินิมาร์ท จำนวน 5 แห่ง

ตลาด จำนวน 2 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 475 แห่ง

สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง (ไม่เปิดให้บริการ)

โรงแรม จำนวน 4 แห่ง (91 ห้อง)

ธนาคาร จำนวน 6 แห่ง

บริษัทประกันชีวิตและประกันภัย จำนวน 4 แห่ง

บริษัททัวร์ จำนวน 1 แห่ง