หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
นายชาตรีวัฏฐ์ อินทร์บุหรั่น
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 15
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 18
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุรชาติ บุญญฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 32
นางธิติมา หล้าอ้วน
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 34
นางณปริศา ม่วงหมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 16
นายอัครเดช ศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานการช่าง ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 27
นางพเยาว์ วงศ์วิเศษ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานการสาธารณสุข ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 23
นายวีรยศ สืบน้อย
ผู้อำนวยการกองศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 28
นางพิมพ์สิริ พรมชาติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)
055-641374 ต่อ 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10