หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
 
 
นายชาตรีวัฏฐ์ อินทร์บุหรั่น
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
สำนักปลัดเทศบาล
นายสุรชาติ บุญญฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ฝ่ายอำนวยการ
นายเพิ่มพูน พูลรักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายณรัณ คงนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพัฒนฉัตร กล่ำเหม็ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธนกฤต ฉันทะมิตร์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นายเอกชุมชน ทรัพย์พร้อม
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวนัยนา ชุ่มใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวน้ำอ้อย ขอบทอง
พนักงานจ้าง
ฝ่ายปกครอง
นางพิศวงค์ ฉะบับแบบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวสุวัฒนา รู้สมัย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
นางสาวอัฐภิญญา ตัสมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนรัตน์ ศรีบัว
พนักงานจ้าง
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
-ว่าง-
หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายสรวิศ ถนอมศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
นายณรงค์ ใจดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
นายจักราช โฉมเฉลา
พนักงานดับเพลิง
นายบรรทด ทัศนา
พนักงานขับรถยนต์
นายสมหวัง ภิณโญวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายลิขิต อิ่มเขียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายวีรวัฒน์ โวหาร
พนักงานจ้าง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางอัจฉรา สอนคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวนิรมล วิเศษจุมพล
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล ฉัตรธง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรวิสรา แสงจันทร์
พนักงานจ้าง
นางสาวอมรพรรณ ชัยพิพัฒน์
พนักงานจ้าง
นายธนกร เจือจาน
พนักงานจ้าง
งานเลขานุการเทศบาล
จ.ส.อ.อนุรัตน์ จริยา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายสิทธิชัย เจียรนัย
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10