หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
สมาชิกสภา
 
 
 
นายสนั่น มิ่งศิริรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
นายวิชัย นาคพานิช
รองประธานสภาเทศบาล
นายชาตรีวัฏฐ์ อินทร์บุหรั่น
เลขานุการสภาเทศบาล
(ปลัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก)
สมาชิกสภา
นางสาวนภาพร ลิมปะพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑
นางกมลรส ลุงคะ
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑
นายพลวิชัย บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑
นายคชวรรษ วาฤทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑
นายอุดร แช่มชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑
นางณัฐธิดา ขอบทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10