หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
นายวิรัช บัวคง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จ.ส.อ.สหัส โวหาร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
 
นายศุภวิชญ์ สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
 
 
นายศิริชัย สุโภชน์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)


นางจันทิมา หลากจิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
 
 
นายวัชรา บุญคง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


-ว่าง-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
นางพิกุลทอง สนิทอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)


นางสาวเบญจมาศ ชมชื่น
รองผู้อำนวยกาสถานศึกษา
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)


นายสมานชัย จูทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)


นายกานต์ บูรณพิริยะพงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)


นางสิรภัทร โสภา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
 
 
นางพรรณี ยายิรัมย์
ครู คศ.3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
นางสาวปิยนุช ไตรทอง
ครู คศ.3 รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
นายไพโรจน์ ทรัพย์เจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
(ผู้อำนวยการชำนาญการ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10