หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
นายวิรัช บัวคง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จ.ส.อ.สหัส โวหาร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
กองการศึกษา
 
นายศุภวิชญ์ สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
 
 
นางสาวพิมพ์ผกา ขีดขั้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


นางสิตาพร บุตรดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางดวงกมล กันยะมี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาววัชราภรณ์ วงศ์วิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุปก./ชก.


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางปสุตา สุวรรณทะมาลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวอมรพรรณ ชัยพิพัฒน์
พนักงานจ้าง
 
 
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)


-ว่าง-
ครูสอนเด็กด้อยโอกาส


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเมวิกา ศรัทธา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาวสิริพร สิริพฤกษา
พนักงานจ้าง


นางสาวธนาภรณ์ พูลรักษ์
พนักงานจ้าง
 
 


นางสลิลนา ภูมิพาณิชย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


-ว่าง-
ศึกษานิเทศก์ ปก./ชก.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10