หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
นายวิรัช บัวคง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จ.ส.อ.สหัส โวหาร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
กองช่าง
 
นายทวีป ทองเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
 
นายธนธัญ โครธาสุวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นายธีระศักด์ ไชยลังการณ์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


จ.อ.หัตถชัย ใจอาสา
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส


นายประหยัด ป่วนน้อย
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายพงษ์ศักดิ์ ศรีฟัก
สถาปนิกปฏิบัติการ


นายชัยพร ชีวะนานนท์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


-ว่าง-
นายช่างเครื่องกล ปง./ชง.


-ว่าง-
วิศวกรโยธา ปก./ชก.


-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.


-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.


-ว่าง-
วิศวกรโยธา ปก./ชก.


นางสมพร อินทร์ดำรง
ลูกจ้างประจำ


นางพัชพรรณ พึ่งพา
ลูกจ้างประจำ


นายสิทธิชัย สุวรรณชื่น
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


นายธีรยุทธ เงินทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายภูษิต คชเศรษฐกุล
พนักงานจ้าง


นางอุษา ใจอาสา
พนักงานจ้าง


นายณัฐวัตร ชาญชัยวีระพันธ์
พนักงานจ้าง


นายสิตานัน ประเสริฐ
พนักงานจ้าง


นางสาวภาวิตา ดาวนุไร
พนักงานจ้าง


นายชานนท์ ศิริรัตนประภาพร
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10