หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
นายวิรัช บัวคง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จ.ส.อ.สหัส โวหาร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
กองคลัง
 
นางกัญญาภัค วงษ์ดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
 
นายกษิดิศ เชื้อเถาว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางรัตนา ศรีนวล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางวราภรณ์ ยอดยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวจามจุรี สีระวัต
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายสืบพงศ์ ปราศจาก
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวภัทร์ปรียา จันทร์เดชรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นายสมภพ แนบเนียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางนงนุช พลเหิม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวพานิดา หาญกล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางนิภา สว่างเชื้อ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปก./ชง.


-ว่าง-
นายช่างสำรวจ ปง./ชง.


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายฐิติพันธ์ สว่างเชื้อ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


นายสุมลตรี พึ่งพา
พนักงานจ้าง


นางนงนุช จินดาเลิศ
พนักงานจ้าง


นายณัฐวุฒิ สระแก้ว
พนักงานจ้าง


นายจีรยุทธ ประหยัด
พนักงานจ้าง
 
 
นางทัศวรรณ บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายอานนท์ วิเชียรสวรรค์
พนักงานจ้าง


นางพรทิพย์ ป่วนน้อย
พนักงานจ้าง


นางสาววรรณิษา พนมพจน์
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10