หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
นายวิรัช บัวคง
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
จ.ส.อ.สหัส โวหาร
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
 
นายสุรชาติ บุญญฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
 
นายเพิ่มพูน พูลรักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายณรัณ คงนวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพัฒนฉัตร กล่ำเหม็ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายธนกฤต ฉันทะมิตร์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ


นางสาววันเพ็ญ ทับชู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวน้ำอ้อย ขอบทอง
พนักงานจ้าง
 
 
นางพิศวงค์ ฉะบับแบบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวสุวัฒนา รู้สมัย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นางสาวอัฐภิญญา ตัสมา
พนักงานจ้าง


นายภูริวัฒน์ มะรินทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(ช่วยงานทะเบียนและบัตรฯ)
 
 
นางอัจฉรา สอนคำ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวนิรมล วิเศษจุมพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวนฤมล ฉัตรธง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายบรรทด ทัศนา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวภัควลัญชญ์ สิรินันทน์กุล
พนักงานจ้าง


นางสาวรวิสรา แสงจันทร์
พนักงานจ้าง
 
 
นายสิทธิชัย จริยา
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายสรวิศ ถนอมศักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง./ชง.


-ว่าง-
เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง./ชง.


นายวันชัย แก้วพงค์
พนักงานดับเพลิง


นายจักราช โฉมเฉลา
พนักงานดับเพลิง


นายปราโมทย์ เทศแก้ว
พนักงานดับเพลิง


นายกนก แก้วดี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมหวัง ภิณโญวงศ์
พนักงานขับรถยนต์


นายลิขิต อิ่มเขียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ


นายวีรวัฒน์ โวหาร
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10