หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบล ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นอกจากนี้ประชาชนในตำบลยังอยู่ร่วมกัน
แบบพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย
 
 
 
ในเขตเทศบาลมีวัด จำนวน 4 แห่ง คือ

วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร

วัดสวรรคาราม

วัดสวัสติการาม

วัดป่าข่อย
 

โรงพยาบาลสวรรคโลก

ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 ศูนย์
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองสวรรคโลก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองสวรรคโลก
(วัดสวรรคาราม)

คลินิกเอกชน จำนวน 13 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
   
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม

โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม

โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก

โรงเรียนป้วยมิ้ง

โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ

โรงเรียนกวางวา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 5 แห่ง

ศพด.เทศบาลเมืองสวรรคโลก

ศพด.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์

ศพด.เทศบาลวัดสวัสติการาม

ศพด.เทศบาลวัดสวรรคาราม

ศพด.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง
 
 
         

รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน

รถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน

เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ

เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 1 เครื่อง

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จำนวน 29 คน

อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 153 คน

การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559 จำนวน 12 ครั้ง
 
 
 
ประเพณีสงกรานต์และเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก กำหนดจัดในเดือนเมษายนของทุกปี  
 
ประเพณีลอยกระทง จัดในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ ลำน้ำยม โดยวัดสว่างอารมณ์วรวิหารเป็นผู้จัด  
 
ประเพณีแข่งเรือยาว เดือนพฤศจิกายน กำหนดตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี ณ ลำน้ำยม  
 
ลานวัฒนธรรม จัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  
 
งานวันหมากม่วง หมากปราง ช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10