หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
       

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไท้ได้ยิ่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดและไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล


คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลขที่บ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายเกินกำหนด


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายเข้า


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายออก


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รัยการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอบู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัชาติตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีขอมีบัตรครั้งแรกมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติกรณีเป็นผู้ที่รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพันสภาพได้รับการยกเว้น


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฏร


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว


คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย


คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราห์

  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10