หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์แต่ไท้ได้ยิ่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดและไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล


คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเลขที่บ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 17