หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของราชการ [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศ เรื่อง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาของเทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10