หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 16 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10