หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2542 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่_อปท._พ.ศ._2542 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
พรบ.เทศบาล_แก้ไขถึง_ฉบับที่_14 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
พ.ร.บ.บำเน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10