หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
กฏกระทรวง แบับที่ 64 ( พ.ศ. 2555 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 28 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
กฏกระทรวง ฉบับที่ 61 ( พ.ศ. 2550 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
กฏกระทรวง ฉบับที่ 63 ( พ.ศ. 2551 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
กฏกระทรวง ฉบับที่ 60 ( พ.ศ. 2549 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 23 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
กฏกระทรวง ฉบับที่ 58 ( พ.ศ. 2546 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10