หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
หนังสือสั่งการ/ระเบียบ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง หนังสือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 [ 24 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค [ 28 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์การปกครองที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี [ 24 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาสคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
(1)    
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10