หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
     

 
แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2561-2563 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่2/2561) เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่1) เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสวรรคโลก เพิ่มเติม (ฉบับที่1) [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)     2