หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
     

 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2561-2563 [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2561 เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 3 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ฉบับที่2/2561) เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 110  
 
  (1)     2