หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
     

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 116  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองสวรรคโลก ประจำปี2562 รอบ6เดือน [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 6 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 7 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลเมืองสวรรคโลก [ 4 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 103  
 
  (1)