หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
 
 
นายชาตรีวัฏฐ์ อินทร์บุหรั่น
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางพเยาว์ วงศ์วิเศษ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง)
นางผกา คุ้มม่วง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ์ เป็นอัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพนม จำปาสี
พนักงานจ้าง
นายจักรกฤษณ์ จันทะวาด
พนักงานจ้าง
นางสาวธัญญารัตน์ พุ่มชะบา
พนักงานจ้าง
นางสาวสมัชชา คงสิงห์
พนักงานจ้าง
นางสาวอังคณา ศรีอ่อน
พน้กงานจ้าง
กลุ่มงานบริการสาธารณสุข
นางสาวจุไรรัตน์ ชาญพิชิต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิสรา ธานี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายวิรัตน์ วิตตาภรณ์
พนักงานจ้าง
นางสาวณัฎฐณิชา ไทยทัน
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
นางเฉลิม บัวจันทร์
พนักงานจ้าง
นางสาวอารีลักษณ์ ฉัตรธง
พนักงานจ้าง
นายชุม จริยา
พนักงานจ้าง
นางสาวณัฐฐินันท์ โคเกิด
พนักงานจ้าง
นางสาวอารีรัตน์ คงจะดี
พนักงานจ้าง
นางสาวเจนจิรา สำเหนียก
พนักงานจ้าง
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
นางสุทิสา ทวีสุขสมบัติ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางพันทิภา ทรวงโพธิ์
สัตวแพทย์อาวุโส
นางสาวเจษฎาพร สายทอง
พนักงานจ้าง
นางสาวสุกัญญา เนียมตะโนด
(ช่วยงานกองสาธารณสุขฯ)
นายดัด ชันยาสูบ
พนักงานจ้าง
งานส่งเสริมสุขภาพ
นางผกา คุ้มม่วง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิสรา ธานี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา เนียมตะโนด
(ช่วยงานกองสาธารณสุขฯ)
-ว่าง-
พนักงานจ้าง
-ว่าง-
งานบริการสิ่งแวดล้อม
นางสาวเกศฎาภรณ์ อมรเมธากุล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวพรสุข ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวชุติกาญจณ์ เกตุสนต์
พนักงานจ้าง
งานรักษาความสะอาด
นางสาวเกศฎาภรณ์ อมรเมธากุล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นางสาวเกศฎาภรณ์ อมรเมธากุล
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวจีรวรรณ ใจดี
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10