หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสวรรคโลก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
บุคลากร
 
 
 
นายชาตรีวัฏฐ์ อินทร์บุหรั่น
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร : 055-641374-27
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายนิเวช มั่นแนบ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีฟัก
สถาปนิกปฏิบัติการ
นายชัยพร ชีวะนานนท์
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ
นายพร้อมพงศ์ แจ่มสากล
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.
-ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.
นายธีรยุทธ เงินทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปราโมทย์ เทศแก้ว
ลูกจ้างประจำ
นายชานนท์ ศิริรัตนประภาพร
พนักงานจ้าง
นางสาวภาวิตา ดาวนุไร
พนักงานจ้าง
นายสุกิจ สุขประเสริฐ
พนักงานจ้าง
นายนเรศ วังวนสินธุ์
พนักงานจ้าง
นายปวริศร์ ศรัทธา
พนักงานจ้าง
ว่าง
-ว่าง-
พนักงานจ้าง
กลุ่มงานการโยธา
นายชัยพร ชีวะนานนท์
นักจัดการนายช่างปฏิบัติการ
นายสดายุ สดใส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสิทธิชัย สุวรรณชื่น
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายณัฐวัตร ต้อนไล่
พนักงานจ้าง
-ว่าง-
วิศวกรรมโยธา ปก./ชก.
นายสนอง บุญญพันธ์
พนักงานจ้าง
นายสิทธิชัย โตนดทอง
พนักงานจ้าง
นายกฤษณะ กรรณิการ์
พนักงานจ้าง
นายสมศักดิ์ กุลคิด
พนักงานจ้าง
นายวิเชียร กุลคิด
พนักงานจ้าง
นายประสิทธิ์ อารมณ์
พนักงานจ้าง
นายบุญมา พิลึก
พนักงานจ้าง
นายฤทธี ศรัทธา
พนักงานจ้าง
นายวุฒิชัย บุญญพันธ์
พนักงานจ้าง
นายวินัย แนวสกล
พนักงานจ้าง
-ว่าง-
พนักงานจ้าง
นายวสันต์ นุพิศรี
พนักงานจ้าง
นายเสวก บรรลือ
ลูกจ้างประจำ
นายสมเกียรติ เทศแก้ว
พนักงานจ้าง
นายอมรรัตน์ สิงโต
พนักงานจ้าง
นายวันชัย เถาวัลย์
พนักงานจ้าง
นายวิชาญ เถาวัลย์
พนักงานจ้าง
นายณรงค์ ศรีชัย
พนักงานจ้าง
นายปราโมทย์ กรรณิการ์
พนักงานจ้าง
ว่าง
นางจรูญ แก้วแกมแข
พนักงานจ้าง
นายพฤกษ์ มะธุรี
พนักงานจ้าง
นายประวิทย์ พันธุ์อุดม
พนักงานจ้าง
นายณัฐวุฒิ คุ้มเรือน
พนักงานจ้าง
นางสาวสุนันทา เอ้กา
พนักงานจ้าง
นายธนกฤษ คะเณนึก
พนักงานจ้าง
งานบริหารทั่วไป
นางอุษา ใจอาสา
พนักงานจ้าง
-ว่าง-
พนักงานจ้าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10