หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองสวรรคโลกจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562   19 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ขอปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประชาชนชั่วคราว   19 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองสวรรคโลก ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม “ลงแขกดำนา”   15 ก.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองสวรรคโลก   10 ก.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562   10 ก.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองสวรรคโลก เชิญชวนประชาชน ร่วมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒   1 ก.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองสวรรคโลก รณรงค์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนก ภายในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก   27 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบาลเมืองสวรรคโลก   26 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง มอบหมายอำนาจให้รองปลักเทศบาลปฏิบัติราชการแทน   26 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   25 มิ.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4