หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 
 
เทศบาลเมืองสวรรคโลก รณรงค์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันและควบคุม โรคไข้หวัดนก ภายในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก  
แผนปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสวรรคโลก จะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แบบฝอยละออง เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก บริเวณชุมชนในเขตเทศบาลฯ ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2562
เพื่อผลในการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสัตว์เลี้ยง ขอความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์และประชาชนในเขตทุกท่านปฏิบัติดังนี้
1. กักขังสัตว์ปีกหรือสัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากบริเวณที่จะพ่อยาฆ่าเชื้อโรค
2. ปิดภาชนะต่างๆ อย่างมิดชิด เช่น โอ่งน้ำ, ตู้กับข้าว, หรือภาชนะบรรจุอาหาร ฯลฯ
3. แจ้งความประสงค์ที่จะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และนำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นบริเวณเล้า, คอก ที่สัตว์ปีกอาศัยอยู่ หรือรอบๆบริเวณที่อยู่อาศัย
4. 1 ชั่วโมงหลังจากการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ให้ทำการชำระล้างทำความสะอาด ภาชนะที่ใส่น้ำ หรืออาหารที่ให้สัตว์กินให้สะอาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 17.02 น. โดย คุณ ธิติมา หล้าอ้วน

ผู้เข้าชม 11 ท่าน