หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 


นายประหยัด เทียนบุญ
ประธานสภาเทศบาล
 


นายสนั่น มิ่งศิริรัตน์
รองประธานสภาเทศบาล


นายวิรัช บัวคง
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายวินัย กว้านสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล


นายจำรูญ คนตรง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเดช มีผล
สมาชิกสภาเทศบาล


นางณัฐธิดา ขอบทอง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายพลวิชัย บุญมี
สมาชิกสภาเทศบาล


นางกมลรส ลุงคะ
สมาชิกสภาเทศบาล