หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 


นายพนม อินทริง
ประธานชุมชนสวรรค์เรือนแพ


นายพิเชฐ เอมะสุวรรณ
ประธานชุมชนประชาสรรค์


นายธวัช วณิกสัมบัญ
รักษาการประธานชุมชนศรีพนา


นายอนันต์ หลากจิตร์
ประธานชุมชนวัดต้นหัด


นายสมร ลุงคะ
ประธานชุมชนเด่นพิชัย


นายสวัสดิ์ สุกใส
ประธานชุมชนวังพิณพาทย์


นายสุจิน บัวเผื่อน
ประธานชุมชนบ้านป่าข่อย


นายฉัตรชนก วงศ์ทรัพย์สกุล
ประธานชุมชนสะพานทรัพย์สิน เมืองประพาส


นางสาวสถาพร แซ่โค้ว
ประธานชุมชนพิทักษ์ธรรม


นางกรวรรณ งามวงษ์
ประธานชุมชนในเมือง


นายประเสริฐ นิลทะกาล
ประธานชุมชนท่าพิกุล–หย่อมใหญ่