หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างและปรับปรุงพื้นที่ลานรองรับขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกและโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ท.ถ.๒-๐๐๐๒ ถนนสายหน้าเมือง-ริมยม ตั้งแต่บริเวณถนนศรีสัชนาลัย ซอย ๑๕ ขึ้นไปทางทิศเหนือ สุดเขตเทศบาลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Para Asphaltic Concrete ถนนเทศบาลดำริ ๒ ตั้งแต่บริเวณสะพานแขวนถึงถนนศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยยาง Para Asphaltic Concrete ถนนเทศบาลดำริ ๒ ตั้งแต่บริเวณสะพานแขวนถึงถนนศรีสัชนาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 เม.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3