หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับเทศบาล
ABOUT US
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อเทศบาล
CONTACT US
 
 

 
 
 
   
 


นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
 


นายวิสุทธิ์ บุญญสิทธิกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก


นายสมเกียรติ ลิมปะพันธุ์
รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
 


นายทองพูล รู้สมัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
 


นางอัจฉรา มณีศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


นายอนันต์ หลากจิตร์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี